Edebi Akımlar ve 10 Anahtar Kelime

Edebi Akımlar ve Anahtar Kelimeleri nelerdir? Edebi Akım Temsilcileri ; Bir takım sanatkar grubun belirli dönemlerde ortak dünya görüşü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları hareketlerdir. Bu anlayış, hareket çevresinde ele aldıkları eserlerin bütünlüğüdür.

Edebi Akımlar Maddeler Halinde

Edebi Akım nelerdir? Edebi akımlar nelerdir diye soracak olursanız cevabımız 10 madde ile sizlere sunduk. Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Parsanizm, Sembolizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm gibi edebi akımlardır. Bu Akımlar belirli dönemlerde ortaya çıkmış ve belirli bir görüşü, estetiği savunmaktadır. Edebi Akımlar Maddeler Halinde;

Klasisizm (Kuralcılık)

Romantizm (Coşumculuk)

Realizm (Gerçekçilik)

Natüralizm (Doğalcılık)

Parsanizm

Sembolizm (Simgecilik)

Empresyonizm (İzlenimcilik)

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Kübizm

Fütürizm (Gelecekçilik)

Edebi Akımlar Anahtar Kelimeler

Klasisizm; Akıl ve Sağ duyu

Romantizm; Duygu ve Hayal

Realizm; Gözlem, Gerçeklik

Natüralizm; Deney, Laboratuvar, Soyaçekim

Parnasizm; Resim, Betimleme

Sembolizm; Müzik, İmge

Empresyonizm; İzlenimcilik

Ekspresyonizm ; Varoluşculuk

Kubizm; Resim Sanatı

Fütürizm; Gelecekçilik, Makine

Edebi Akımlar

Edebi Akımlar Nelerdir?

Edebi Akım nelerdir? Edebi akımlar nelerdir diye soracak olursanız cevabımız 10 madde ile sizlere sunduk. Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Parsanizm, Sembolizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm gibi edebi akımlardır. Bu Akımlar belirli dönemlerde ortaya çıkmış ve belirli bir görüşü, estetiği savunmaktadır. Edebi Akımlar Nelerdir

Klasisizm (Kuralcılık) Nedir?

Klasisizm, öncelikle insancıl felsefe, Rönesans okunuşu düzeltme hareketlerinin yaşandığı sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel okunuşu ideoloji ortamda filizlenmiştir. Klasisizm, Fransa’da doğmuştur ve etkili olmuştur. İnsan tabiatını ele alır.

Latin ve Eski Yunan örnekler alınmıştır. Sanat, sanat içindir anlayışını benimsemiştirler. Tiyatro ve şiir alanı gelişmiştir. İçeriklerdeki kahramanlar soylular, asiller, krallardan seçilmiştir.

Romantizm (Coşumculuk) Nedir?

Romantizm, Fransız İhtilali ile gün yüzüne çıkmıştır. Bu yüzden hürriyet, eşitlik ve demokrasi gibi eserler içermektedir. Edebi türlerin ayrımını hiçe sayarlar.

Trajedi ile komedinin ye­rine dram türünü benimsemişlerdir. Roman türü oldukça gelişmiştir. Beyaz– kara, iyi – kötü, güzel – çirkin gibi zıtlıklar önemsenmiştir. Doğa önem kazmıştır. Melankoli, kötümserlik, marazilik eserlerde oldukça hakimdir.

Realizm (Gerçekçilik) Nedir?

Auguste Comte tarafından sistemleştirilen pozitivizm anlayış etkisiyle gelişen edebi bir akımdır. Romantizmin aşırı duygusal olmasına karşı çıkmıştırlar. Gerçeklik ön plandadır. Sanat, sanat içindir anlayışını benimsemiştirler. Roman ve hikaye oldukça gelişmiştir.

Natüralizm (Doğalcılık) Nedir?

Realizmin oluşmasına olanak sağlayan sosyal, siyasî, eko­nomik ve kültürel şartlar üzerine oturduğu felsefî düşüncedir. Fransa’da ortaya çıkmıştır.

Natüralizm determinizm anlayışına dayanmaktadır .Romanlarda kahramanların portreleri incecik ayrıntılarına kadar verilir. Sanat toplum içindir anlayışı direkt olarak eserlere yansıtılmıştır. Yazarlar eserlerde kişiliklerini gizlerler.

Parnasizm Nedir?

Parnasizm,19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Şiirde gerçekçiliktir ve romantik şiir anlayışına zıt olarak bir tavır almışlardır. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük ölçüde önem vermişlerdir. Sanat, sanat içindir anlayışındadırlar. Redif ve kafiyeye oldukça yer vermiştirler. Nesneleri dış görünüşünü aktarmışlardır.

Sembolizm (Simgecilik) Nedir?

Sembolizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. Nesneler değişerek anlatılabilir, olduğu gibi aktarılması mümkün değildir. Şiirlerinde anlam açıklığından kaçınılmaktadır. Şiirleri anlayış için değil hissedilmek için yazılır.

Sanat, sanat içindir anlayışına bağlıdırlar. Dil oldukça ağırdır, herkes anlayamaz. Şiirde musiki her şeyden önce musiki ilkesini savunurlar.

Empresyonizm (İzlenimcilik) Nedir?

Empresyonizm, 19. yüzyılların ortasında çıkmış ve Fransa’da geliştirilmiştir. Empresyonistler, varlığın gerçek ve nesnel yanını değil, sanatçının anladığı izlenimleri anlatma amacını gütmüşlerdir. 

Bu izlenim, sanatçıdan sanatçıya değiştiğinden dolayı ortaya konan sanat yapıtı, onu ortaya koyanın kişiyi yansıtır. Duyularımızın dış evreni bize olduğu aktarmaz, onun gerçek görünüşünü değiştirerek aktardığını kabul ederler.

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir?

Ekspresyonizm, 1. Dünya savaşından sonraki süreçlerde empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Almanların sinemasında uygulanmıştır. İnsanın iç dünyasını ve duygularını gizli ve çıplak ( tüm detaylarıyla ) bir şekilde anlatır. İnsana göre değişik olduğundan dolayı önemli olan sanatçının kişiliği ve gerçek şeyleri kendine göre ortaya koymasıdır.

Sanatçılar, kendi içlerine kapanıp, kendi benliklerini gözlemlemiş, iç gözleme önem yer vermişlerdir. Bireyin gizli yönlerini açığa vuran bir anlatım yolunu kullanmışlar. Amaç, insanların ruhsal durumlarının ortaya koyulmasıdır. Eserlerde, fantastik ve korkunç olaylar anlatılmıştır.

Kübizm Nedir?

Kubizm, yirmili yüzyıllarda ” empresyonizme ” tepki olarak çıkmıştır. Resim alanında öne çıkmışlardır. Şairler, dış dünyayı gözetleyip olup bitenleri iyi tespit etmek zorundadırlar. Şairlere göre evrendeki küçük olayları ve anlamları fark etmek gerekir

” Söylenmemiş olanı” ” Görülmemiş olanı ” ortaya çıkartmak ve aklın değil düşüncenin gücünü ortaya koymak istemişlerdir. Varlığın, dış görünüşüyle ve iç dünyasının betimlenmesi amaç güdülmüştür. Sanatçılar, anlatımı canlı tutmak için, yapıtlarında duygularla olağan şeyleri karıştırarak yansıtırlar.

Fütürizm (Gelecekçilik) Nedir?

Fütürizm, yirmili yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Makine ve hızı edebiyata taşıyan akımdır. Birinci Dünya savaşı başlamadan önce ortaya çıkan bu akım ” Geçmişten kopuşu, yenilik, değişikliğe yöneliş ” mottosuyla ilerlemiştir. Geleceği makineleştiren sanattır. Marinetti tarafından kurulmuştur. Geçmişin sanat değerlerini bir kenara bırakmalı ve yeni anlatım biçimleri bulmalı.

Edebi Akımlar Soru Çözümü

Edebi akımlar soru çözümü için sizlere video önerilerimiz aşağıdadır. Edebi Akımlar Sorular, Edebi Akımlar, Edebi Akımlar Hocalara Geldik, Edebi Akımlar Rüştü Hoca, Edebi Akımlar Benim Hocam gibi alt başlıklarla sizlere yayımladık.

Edebi Akımlar Soru Çözümü
Edebi Akımlar Soru Çözümü

Bu yazılarımıza göz at!

Maveracılar – 7 Güzel Adam

İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı

Türk Edebiyatının Ana Dönemleri

Hakkında Tolwon.Com

İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Türk Edebiyatına dair her şey tolwon.com 'da sizleri bekliyor..

İlginizi Çekebilir!

Dilbilgisinde Zarf Nedir? 5 Zarf Türleri Açıklaması

Zarf diğer adıyla “belirteç” dil bilgisinde yer alan sözcük türlerinden biridir. Eylem yöneltilen soruların cevabı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir