Fransız İhtilaninde Ortaya Çıkan Akım

Fransız İhtilalinde Hangi Akım Söz Konusudur?

Fransız İhtilalinde Hangi Akım Söz Konusudur? Fransız İhtilalinde etkili olan akım hiç kuşkusuz ihtilalden sonra da dünyayı etkisi altına alacak olan milliyetçilik akımıdır. Milliyetçilik akımının ortaya çıkıp benimsenmesi neticesinde halk kendilerini yöneten imparatorlukları benimsenmemeye başlamış ve bunun neticesinde de zamanla monarşi sistem yıkılarak ulus devlet anlayışı hız kazanmıştır. Milliyetçilik akımının da etkisiyle Fransa’ da yıkılan monarşi sistemi yerini cumhuriyet rejimine bırakmak zorunda kalmıştır.

Fransız İhtilali Nedir?

 Dünya tarihi açısından büyük öneme sahip olan Fransız İhtilali 18. yüzyılda Avrupa merkezli ortaya çıkan ve Avrupa merkezli olmasına rağmen tüm dünyayı etkisine alan bir harekat özelliği taşımaktadır. Fransa’ daki üst düzey yönetici gruplarının, işçi sınıfı tarafından eleştirilmeye ve sorgulanmaya başlanması neticesinde oluşmaya başlamıştır.

Fransız ihtilali gerçekleşmeden önce Fransa’ da bulunan halkın önceki dönemlere göre bilinçlenmeye başlaması ve kültürel seviyelerinin yükselmesi hiç kuşkusuz bu ihtilalin yapılmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle bağımsız dergi ve gazete gibi kitlesel iletişim araçlarıyla yayınlanan bildiriler toplumun bilinçlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Nitekim okumanın yaygınlaşması, eğitim faaliyetlerinin artmasıyla toplumun genel kültür seviyesinin ilerlemesi, dönemin kraliyet yönetiminin, sarayının, aristokrasisinin eleştirilmeye ve sorgulanmaya başlanmasına sebep olmuştur. Bunun neticesinde takvim yaprakları 14 Temmuz 1789 tarihini gösterdiğinde Bastil Hapishanesi’ nin isyancı gruplar tarafından basılmasıyla başlamış bir ihtilaldir.

 Fransız İhtilali Neden Ortaya Çıkmıştır?

 Fransız İhtilali’ nin ortaya çıkmasında düşünsel etkenler etkili olmuştur. Halkın özellikle ülke dışından gelen yeni fikir ve düşünceleri benimsemeleri neticesinde halkın düşüncesi demokrasi ve özgürlük fikirleri üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır.

Descartes, Rousseau, Diderot gibi bazı düşünür ve filozofların ifade ettikleri insanların eşit olduğu, ifade ve düşünce özgürlüklerinin olduğu ve eleştirel zihin üstünlüğünün olduğunu savunmaları ve bu düşüncelerin toplum içinde benimsenmeye başlaması ihtilalin düşünsel boyuttaki sebepleridir. Bununla beraber bu açıdan düşünen filozoflarının etkilerinin yanında, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ nde ifade edilen bilgi demokratik ifadeler ve ekonomide liberallik fikri Fransa’ da bulunan burjuva sınıfının hareketlenmesine sebep olmuştur.

Fransız İhtilaninde Ortaya Çıkan Akım

 Fransız İhtilali’ nin ortaya çıkmasında etkili olan bir diğer faktör ise ekonomik sebepler olmuştur. Nitekim devrim gerçekleşmeden önce Fransa’ nın yapmış olduğu savaşlar neticesinde ülke ekonomisi olumsuz etkilenmiş ve köylü sınıfının da ziraat faaliyetlerinde istediği kazancı sağlayamaması ekonomik problemlerin artmasına ve çözüm üretilememesine sebep olmuştur. Bunun neticesinde de köylü sınıfı burjuvanın yanında yer almaya ve desteklemeye başlamıştır.

 Fransız İhtilalinde Hangi Akım Söz Konusudur?

 Fransız İhtilali’ nde etkili olan akım hiç kuşkusuz ihtilalden sonra da dünyayı etkisi altına alacak olan milliyetçilik akımıdır. Milliyetçilik akımının ortaya çıkıp benimsenmesi neticesinde halk kendilerini yöneten imparatorlukları benimsenmemeye başlamış ve bunun neticesinde de zamanla monarşik sistem yıkılarak ulus devlet anlayışı hız kazanmıştır. Milliyetçilik akımının da etkisiyle Fransa’ da yıkılan monarşi sistemi yerini cumhuriyet rejimine bırakmak zorunda kalmıştır.

 Fransız İhtilali’ nin Sonuçları Nelerdir?

  •  *Fransız İhtilali’ nin neticesinde başta Avrupa’ da olmak üzere tüm dünyada etkili olmaya başlayan milliyetçilik akımı güç kazanmıştır.
  •  *Monarşik bir sistemin yerine halkların daha çok katılım sağladığı demokrasi gelişerek egemenliğin bir kişiye değil toplumlara ait olduğu benimsenmeye başlanmıştır.
  •  *Büyük imparatorluklar Fransız İhtilali’ nde dolayı güçlenen milliyetçilik akımı neticesinde parçalanmış ve dağılma sürecine girmiştir.

Bu yazılarımıza göz atmayı unutma!

Hakkında Tolwon.Com

İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Türk Edebiyatına dair her şey tolwon.com 'da sizleri bekliyor..

İlginizi Çekebilir!

Dilbilgisinde Zarf Nedir? 5 Zarf Türleri Açıklaması

Zarf diğer adıyla “belirteç” dil bilgisinde yer alan sözcük türlerinden biridir. Eylem yöneltilen soruların cevabı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir